onsdag 1. august 2012

Grønn plen og nydelig rekord for Arnestad!


Fri som fuglen- ferierende måke på taket til et badehus langs Strandpromenaden på Flaskebekk, visst er det stadig sommer!


Så tok det ikke lang tid før Arnestad falt til ro i nabolaget, det ser nesten ut som om huset har stått der bestandig. Oppkjørselen har fått dekke og naturen har vannet plenen godt i sommer, den har rukket å vokse seg grønn. En liten redskapsbod har også kommet opp, og foran trappa vokter Lilly Hund og er helt sjef.

Men det jeg egentlig skulle fortelle om, er resultatet av trykktesten av huset.  Eller tetthetsmåling som det også heter. Hensikten med målingen, som skal gjennføres av en uavhengig part,  er å avsløre luftlekkasjer som gjør at varm luft siver ut  - og kald luft trekker inn i huset.

Lekkasjer kan blant annet forårsakes av rifter og flenger i diffusjonssperren, dårlige plateskjøter, feil i konstruksjonen eller i ulike gjennomføringer. Jo lavere måleresultat, desto bedre er bygget kvalitets - og miljømessig.  Målingen skjer ved at det måles et undertrykk i huset. Testingen forteller hvor mange ganger boligens volum skiftes ut pr time med et undertrykk på n50 pascal.

Ifølge TEK § 8-22 skal småhus/eneboliger ikke overstige 2,5, Lavenergihus skal ligge på 1,0 og Passivhus på 0,6 luftsvekslinger pr time.  Og vilket resultat fikk Yvonne og Mathias`s Arnestad?
Ny rekord - utrolige 0,2!!!

Måtte bare vise denne nye varianten av plassering av postkasse, som et råtips til alle oss som ikke liker iltre vinduskonvolutter...

Ingen kommentarer: